Theo Lịch sử Sư đoàn 2 - QK5, ghi nhận sự kiện Ban chỉ huy Sư đoàn 2 - Quân khu 5 hy sinh ngày 5/12/1967, khi đi chuẩn bị chiến trường tại Quảng Nam như sau:

Ngày 5/12/1967, đoàn cán bộ chuẩn bị chiến trường của Sư đoàn bị máy bay lên thẳng và bộ binh địch tập kích. Các đồng chí Sư đoàn trưởng Lê Hữu Trữ (Thạch), Chính ủy Sư đoàn Nguyễn Minh Đức (Đạo), Trung đoàn trưởng các trung đoàn 21, 31, Tham mưu phó, Chủ nhiệm hậu cần và một số cán bộ cơ quan của Sư đoàn hy sinh.
Tổn thất này là khó khăn lớn nhất của Sư đoàn trước khi bước vào chiến dịch. Trong khi đó, theo kế hoạch chung, sư đoàn lại phải rút 600 cán bộ cơ sở đi tập huấn để chuẩn bị cho Tổng công kích, Tổng khởi nghĩa. Đã thế, kế hoạch tác chiến ở hướng chủ yếu Cấm Dơi, Duơng Là đã bị địch lấy mất. Khó khăn chồng chất khó khăn.