Thứ Ba, 29 tháng 8, 2017

[4.22] Quyết định của Ủy ban Mặt trận Dân tộc Giải phóng tỉnh Biên Hòa tặng Huân chương quyết thắng và Huy chương quyết thắng cho các cá nhân thuộc cơ quan Dân - Đảng tỉnh Biên Hòa, đề ngày 31/1/1968

2017082955059- Quyết định số 12/QĐ-KT ngày 31/1/1968 của Ủy ban Mặt trận dân tộc giải phóng tỉnh Biên Hòa thừa ủy nhiệm của Ủy ban Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, do đ/c Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Trị ký,  tặng thưởng cho các cán bộ thị xã V65


- Quyết định số 13/QĐ-KT ngày 31/1/1968 của Ủy ban Mặt trận dân tộc giải phóng tỉnh Biên Hòa thừa ủy nhiệm của Ủy ban Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, do đ/c Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Trị ký,  tặng thưởng cho các cán bộ thị xã Biên Hòa- Quyết định số 14/QĐ-KT ngày 31/1/1968 của Ủy ban Mặt trận dân tộc giải phóng tỉnh Biên Hòa thừa ủy nhiệm của Ủy ban Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, do đ/c Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Trị ký,  tặng thưởng cho các cán bộ Vùng 2 Vĩnh CửuKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét