Thứ Hai, 28 tháng 8, 2017

[5.44]. Địa danh (4): Ký hiệu các xã của ba Khu 4, 5, 7 (Tỉnh Gia Lai) thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, có so với địa danh hiện nay

20170828

Ký hiệu các xã của ba Khu 4, 5, 7 (Tỉnh Gia Lai) thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, có so với địa danh hiện nay


Khu
Ký hiệu
Nay thuộc xã
Tỉnh Gia Lai
(huyện)
Khu 4
B1
Xã Ia Khươl, huyện Chư Pah
T. Gia Lai

B2
Xã Ia Phi, huyện Chư Pah
//

B3
Xã Ia Mơnông, huyện Chư Pah
//

B4
Xã Ia Ka, huyện Chư Pah
//

B5
Xã Ia Sao, Ia Yok, huyện Ia Grai
//

B6
Xã Ia Hrung, huyện Ia Grai
//

B7
Xã Ia Pếch, Ia Kênh huyện Ia Grai
//

B8
Xã Ia Din, huyện Đức Cơ
//

B9
Xã Ia Krêt, huyện Đức Cơ
//

B10
Xã Ia Dom, Ia Dơk, huyện Đức Cơ
//

B11
Xã Ia Chia, huyện Ia Grai
//

B12
Xã Ia O, huyện Ia Grai
//

B13
Xã Ia Krãi và Ia Khai, huyện Ia Grai
//

B14
Xã Ia Tô, huyện Ia Grai
//

B15
Xã Ia Dêr, huyện Ia Grai
//
Khu 5
E1
Xã Ia Pnôn và Ia Nan, huyện Đức Cơ
//

E2
Xã Ia Kriêng, huyện Đức Cơ
//

E3
Xã Ia Lang và Ia Krông, huyện Đức Cơ
//

E4
Xã Thăng Hưng, Bình Giáo, huyện Chư Prông
//

E5
Xã Ia Phin, Thị Trấn Chư Prông, Bàu Cạn, huyện Chư Prông
//

E6
Xã Ia Puch, Ia Ó, huyện Chư Prông
//

E7
Xã Ia Boòng, Ia Drang, huyện Chư Prông
//

E8
Xã Ia Mơ, Ia Lâu, Ia Piơr, huyện Chư Prông
//

E9
Xã Ia Pia, Ia Me, Ia Ga, huyện Chư Prông, Ia Ko, huyện Chư Sê
//

E10
Xã Ia Tôr, Ia Ky, huyện Chư Prông
//

E11
Xã Ia Glai, huyện Chư Sê và xã Ia Băng, huyện Chư Prông
//

E12
Xã Ia Vê, Ia Bang, huyện Chư Prông
//

E13
Xã Ia Le, huyện Chư Sê
//

E14
Xã Chư Don, Thị Trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Sê (xã E14(khu 5, nay là xã Ia Hlốp, huyện Chư Sê)
//

E15
Xã Ia Hlốp, Ia Blang, Ia Hru, Thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê (xã E15 là chị HYăp làng Tel, chị Siu Meh làng Bôch Ă)
//
Khu 7
A1
Xã Yang Bắc, huyện Đắk Pơ
//

A2
Một phần xã An Trung và xã Kông Yang, huyện Kông Chro
//

A3
Xã Chư Krêy, huyện Kông Chro
//

A4
Một phần xã Yang Trung, và Yang Nam, huyện Kông Chro
//

A5
Một phần xã Yang Trung và thị trấn Kông Chro, Đăk Pơ Pho huyện Kông Chro
//

A6
Xã Yang Nam, huyện Kông Chro
//

A7
Xã Chơ long, huyện Kông Chro
//

A8
Xã ....(làng Bă chớ), huyện Kông Chro
//

A9
Xã Đăk Tơ Pang và một phần xã Kông Yang, huyện Kông Chro
//

A10
Xã Yama, huyện Kông Chro
//

A13
Xã Sró, Xã Đăk Kơ Ning, huyện Kông Chro
//

A14
Xã Đăk Sông, Đăk Pling, huyện Kông Chro
//

A15
Xã PơTó, Huyện Ia Pa
//

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét