Thứ Tư, 2 tháng 8, 2017

[5.41] Danh sách cán bộ chiến sỹ Tiểu đội 11 - Đại đội 3 - Tiểu đoàn 439 - Trung đoàn 5 Quân khu Trị Thiên, 12/1968

2017080228030

Dưới đây là bản danh sách cán bộ chiến sỹ Tiểu đội 11 - Đại đội 3 - Tiểu đoàn 439 - Trung đoàn 5 Quân khu Trị Thiên, gồm có 14 đồng chí, tính đến tháng 12/1968. 

 
Thông tin gồm có họ tên, tuổi, quê quán, trích từ 1 cuốn sổ ghi chép lính Mỹ thu được tháng 8/1968 tại phía Bắc Ashau
1. Tạ Xuân Tình - 30 tuổi – Đảng viên – xã Trung Giáp, huyện Phù Ninh, [tỉnh Phú Thọ] – A trưởng
2. Nguyễn Xuân Trinh – 33 tuổi – xã Trung Giáp, huyện Phù Ninh, [tỉnh Phú Thọ]
3. Bùi Văn Ân – 37 tuổi – xã Phú Minh (Hoặc Phù Ninh), huyện Phù Ninh, [tỉnh Phú Thọ]
4. Hà Tiến Yên - 21 tuổi – Sơn Trình [hoặc Sơn Tình], Cẩm Khê, [Phú Thọ]
5. Hoàng Khắc Đáy (?) - 25 tuổi – Quang Yên (?) – Lập Thạch, [Vĩnh Phúc]
6. Trần Văn Phái – 32 tuổi – Sơn Động – Lập Thạch – [Vĩnh Phúc]
7. Lê Đăng Thoan – 22 tuổi – Minh Khai – Hạc Trì [Phú thọ]
8. Lê Văn Lung – 18 tuổi – Vân Phú – Phù Ninh [Phú thọ]
9. Nguyễn Văn Thiết – 37 tuổi - Vân Phú – Phù Ninh [Phú thọ]
10. Hà Đình An – 21 tuổi – Tíc Lương – Đồng Hỷ - Bắc Thái
11. Mê (?) Văn Dĩnh – 22 tuổi – Mạn Lạn - Thanh Ba – [Phú Thọ]
12. Phan Viết Thu – 35 tuổi – Trị Quân – Phù Ninh [Phú Thọ]
13. Trần Đình Lương – 37 tuổi – Tử Du – Lập Thạch – [Vĩnh Phúc]
14. Vũ Thức – 31 tuổi – Cù Vân – Đại Từ - Bắc Thái – A phó/ tái ngũ


Ảnh chụp bản danh sách:Thông tin ghi chép ngày 30/3/1969 đã có tên 1 chiến sỹ là Nguyễn Công Duyệt. Ảnh chụp phần ghi chép:Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét