Thứ Sáu, 25 tháng 8, 2017

[3.45] Thư của đ/c Huỳnh Phát Nghiệp, đơn vị Trung đội đặc công - Tiểu đoàn 267 - Phân khu 2, phía Mỹ thu được ngày 31/1/1968 ở Tây Nam đường băng sân bay Tân Sơn Nhất (Tết Mậu Thân 1968)

2017082551052 - Những bức thư thời chiến


Hai bức thư của chiến sỹ Huỳnh Phát Nghiệp/ Huỳnh Văn Nghiệp thuộc Trung đội đặc công - Tiểu đoàn 267 [Trung đoàn 2 Đồng Tháp] có địa chỉ hòm thư 15232 X, tên là Huỳnh Phát Nghiệp, - Bức thư của người mẹ gửi cho chiến sỹ Huỳnh Phát Nghiệp, đề ngày 13/9/1967. Người mẹ tên là Nguyễn Thị Sáu. Tiêu đề lá thư có dòng chữ Nhận: Huỳnh Văn Nghiệp, em trai Huỳnh Thu Trang.

- Bức thư gửi về cho gia đình, đề ngày 10/12/1967, bìa thư có đề địa chỉ bác Trần Văn La, ở Đồn điền cao su Sanua, Cần Ché [Tỉnh Kratie] Cao Miên [Campuchia]. 

Điều đặc biệt là những lá thư này, lính Mỹ thu được ở phía Tây Nam đường băng sân bay Tân Sơn Nhất ngày 31/1/1968, là ngày diễn ra trận tấn công của các đơn vị bộ đội Việt Nam vào sân bay Tân Sơn Nhất trong dịp Tổng tấn công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968. Như vậy, có thể chiến sỹ đặc công Huỳnh Văn Nghiệp/ Huỳnh Phát Nghiệp là một trong số những chiến sỹ đã hy sinh tại đây, ngày 31/1/1968.

Ảnh chụp các bức thư của người mẹ:Ảnh chụp bức thư gửi về gia đình:Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét