Thứ Hai, 28 tháng 8, 2017

[4.21] Danh sách các chiến sỹ thuộc Trung đội đặc công (tháng 10/1967), Tiểu đoàn 267 Phân khu 2, do phía Mỹ thu được tại sân bay Tân Sơn Nhất ngày 31/1/1968 (Tết Mậu Thân 1968)

2017082854057

Danh sách 25 cán bộ chiến sỹ thuộc Trung đội đặc công của Tiểu đoàn 267, thời điểm tháng 10/1967, là tiểu đoàn tham gia tấn công sân bay Tân Sơn Nhất trong đợt Tổng tấn công Mậu Thân 1968


1. Trần Văn Dung tức Sáu Dần – Đại đội phó
2. Hồ Văn Chà tức Sáu Thành, Trung đội trưởng
3. Dương Thanh Phong tức Bảy Thắng, Trung đội phó
4. Lê Văn Bi tức Lê Ri, tiểu đội trưởng
5. Nguyễn Văn Gò tức Chiến Thắng, tiểu đội trưởng
6. Nguyễn Văn Hiến tức Chiến, tiểu đội trưởng
7. Nguyễn Văn Sang tức Nguyễn Thanh, tiểu đội phó
8. Nguyễn Văn Tư tức Thành Tiến, tiểu đội phó
9. Đòan Văn Luân tức Thành Đồng, tiểu đội phó
10. Hùynh Phát Nghiệp tức Nghiệp, tiểu đội phó
11. Nguyễn Văn Triều tức Minh Chánh, tiểu đội trưởng
12. Phạm Hồng Chương tức Chính Thành, tiểu đội trưởng
13. Nguyễn Văn Gâm tức Thanh Tùng, tiểu đội trưởng
14. Nguyễn Văn Chiến tức Thanh Bình, tiểu đội trưởng
15. Cấn Văn Dế (?) tức Thanh Bình, tiểu đội phó
16. Lê Thanh Vũ tức Lê Tiến, tiểu đội phó
17. Lê Văn Hồng tức Mười Hồng, tiểu đội trưởng
18. Nguyễn Văn Ron tức Ron, tiểu đội phó
19. Nguyễn Văn Năm, tức Năm, tiểu đội phó
20. Nguyễn Văn Bé, tức Bé, tiểu đội phó
21. Trương Tấn Nhứt tức Quốc Việt, tiểu đội phó
22. Nguyễn Văn Hùng, tức Hùng
23. Võ Văn Bê (?) tức Hai Thắng
24. Hồ Văn Chúc tức Hùng

25. Võ Văn Nhơn, tức Trần Thanh

Ảnh chụp bản danh sách lĩnh tiền sinh hoạt phí, có tên 25 cán bộ chiến sỹ:
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét