Thứ Sáu, 9 tháng 3, 2018

[3.84] Bằng y tá và Quyết định công nhận chiến sỹ thi đua cấp Đại đội của chiến sỹ Dương Ngô Sửu, đơn vị Đại đội 20 Trung đoàn 44 Sư đoàn 1 (Đoàn Phước Long), quê tại Ngọc Vân - Tân Yên - Hà Bắc

2018030930095

Một số giấy tờ cá nhân của chiến sỹ Dương Ngô Sửu, đơn vị Đại đội 20 Trung đoàn 44 Sư đoàn 1 (Đoàn Phước Long), quê tại Ngọc Vân - Tân Yên - Hà Bắc, gồm:

- Bằng y tá do Chủ nhiệm quân y Đoàn 44 Tô Văn Đang ký ngày 5/11/1970
- Quyết định công nhận Chiến sỹ thi đua cấp Đại đội, do Thủ trưởng Đoàn 44 Tran DInh Mien ký ngày 6/6/1971


Ảnh chụp các giấy tờ


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét