Thứ Ba, 20 tháng 3, 2018

[3.86] Sổ ghi chép cá nhân của bác Trương Minh, đơn vị Đại đội 7 Tiểu đoàn 5 Trung đoàn 165 Sư đoàn 7, tháng 6/1968

2018032041110


Sổ ghi chép cá nhân của bác Trương Minh, đơn vị Đại đội 7 Tiểu đoàn 5 Trung đoàn 165 Sư đoàn 7, do phía Mỹ thu giữ 7/6/1968 tại khu vực gần xóm Suối Con - Tân Uyên - Bình Dương. Cuốn sổ ghi chép từ khoảng thời gian 9/7/1967 đến 9/5/1968, chủ yếu là trên đường đi, hoạt động trên đất miền Nam. Không có thông tin về quê quán của bác Trương Minh, nhưng có 1 trang ghi quê quán tại Hà Bắc. Đơn vị của bác Trương Minh xuất phát vào Nam ngày 14/12/1967.

Cuốn sổ còn có ghi danh sách tên 73 cán bộ chiến sỹ thuộc Đại đội 7 - Tiểu đoàn 5 Trung đoàn 165 Sư đoàn 7, trong đó Ban chỉ huy Đại đội gồm có Đại đội trưởng Nguyễn Gia Duyên, Chính trị viên đại đội Đinnh Văn Phát, Đại đội phó Trịnh Văn Sáu.

Trên web Chinhsachquandoi.gov.vn có thông tin về LS Trịnh Văn Sáu như sau:

http://chinhsachquandoi.gov.vn/LietSi/69620
Họ và tên:Trịnh Văn Sáu
Tên khác:
Giới tính:
Năm sinh:1946
Nguyên quán:Hoằng Trung, Hoằng Hóa, Thanh Hóa
Trú quán:, ,
Nhập ngũ:9/1965
Tái ngũ:
Đi B:
Đơn vị khi hi sinh:, c7/d5/e165/f7
Cấp bậc:0/ - BT
Chức vụ:
Ngày hi sinh:6/6/1968
Trường hợp hi sinh:Suối Con Mỹ, Bình Dương - Suối Con Mỹ, Bình Dương

Dưới đây là 1 số trang trong cuốn sổ của bác Trương Minh

1. Trang viết vào ngày xuất phát 14/12/1967 vào Nam chiến đấu


2. Trang viết khi tác giả rời đất Việt Nam, sang đến đất Lào, trên đường chi viện vào Nam chiến đấu3. Trang viết ngày 1/1/1968 - Tết Mậu Thân, tết trên đất Lào4. Một bài viết kèm theo bức ký họa trú quân trên đường hành quân, trên đất Lào5. Một số bức ảnh, ở trang cuối cuốn sổ


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét