Thứ Bảy, 24 tháng 3, 2018

[3.87] Quyết định đề bạt bác Đào Văn Khang lên cấp Trung đoàn phó - Trung đoàn 12 An Lão - Sư đoàn 3 Sao Vàng Quân khu 5, năm 1967

2018032445115

Quyết định đề bạt bác Đào Văn Khang từ cấp Tiểu đoàn bậc trưởng lên cấp Trung đoàn phó - Trung đoàn 12 An Lão - Sư đoàn 3 Sao Vàng Quân khu 5. Quyết định này do đ/c Trình - Thủ trưởng đơn vị 500 (Là Bộ tư lệnh Quân khu 5) ký ngày 12/9/1967. TRong Quyết định có nói đến các đơn vị 501, 502, 503 chịu trách nhiệm thi hành (Là các cơ quan Tham mưu - Chính trị - Hậu cần Quân khu 5).

Ngoài ra có 1 giấy giới thiệu công tác cấp cho bác Đào Văn Khang.

Các giấy tờ này do lực lượng thuộc Sư đoàn bộ binh Thủ đô/ quân nam Hàn thu giữ tại khu vực Phù Cát - Bình Định ngày 21/1/1968.

Ảnh chụp các giấy tờ


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét