Thứ Bảy, 24 tháng 3, 2018

[3.89] Các giấy tờ của bác Lê Phục Hưng, chính trị viên phó Tiểu đoàn đặc công Gia ĐỊnh - Phân khu 1, năm 1969

2018032445117

Các giấy tờ của bác Lê Phục Hưng, chính trị viên phó Tiểu đoàn đặc công Gia ĐỊnh - Phân khu 1, năm 1969, do phía Mỹ thu giữ tháng 11/1969. Phía Mỹ có ghi chú là thu giữ giấy tờ này từ thi thể bộ đội VIệt Nam, rất có thể là bác Lê Phục Hưng.

Các giấy tờ gồm:

1. Quyết định đề 1/12/1956, đề bạt bác Lê Phục Hưng từ Tiểu đội phó lên chức Tiểu đội trưởng thuộc Tiểu đoàn 2 - Trung đoàn 54 pháo binh - Sư đoàn 675 pháo binh.
binh - Sư đoàn 675 pháo binh

2. Giấy chứng nhận đăng ký nhân khẩu

3. Quyết định ký ngày 10/10/1960 do Thiếu tướng Lê Thiết Hùng - Tư lệnh pháo binh, thăng quân hàm từ Chuẩn úy lên Thiếu úy cho bác Lê Phục Hưng, thuôc LỮ đoàn 368 pháo binh.

4. Quyết định ký ngày 6/3/1961 điều Thiếu úy Lê Phục Hưng về làm Chính trị viên phó Đại đội 14 thuộc Lữ đoàn 368 pháo binh.

5. Quyết định ký ngày 15/11/1963 do Tham mưu trưởng Bộ tư lệnh pháo binh Doãn Tuế ký, thăng quân hàm từ Thiếu úy lên Trung úy cho đ/c Lê Phục Hưng thuộc Lữ đoàn 368 pháo binh.

6. Quyết định ký ngày 31/5/1965 do đ/c Chủ nhiệm chính trị Bộ Tư lệnh pháo binh bổ nhiệm Trung úy Lê Phục Hưng giữ chức Chính trị viên phó Tiểu đoàn 2 Lữ đoàn 368 pháo binh.

7. Quyết định ký 10/6/1965 thăng quân hàm lên cấp Thượng úy cho đ/c Lê Phục Hưng, thuộc Lữ đoàn 368.

8. Quyết định xác nhận ngày nhập ngũ của Thủ trưởng Lữ đoàn 368 pháo binh cấp cho đ/c Lê Phục Hưng

9. Quyết định ký 14/11/1968 của Phân khu 1 - Quân giải phóng miền Nam VN đề bạt đ/c Lê Phục Hưng lên cấp Tiểu đoàn chính trị bậc phó

10. Quyết định điều động đ/c Lê Phục Hưng từ Chính trị viên phó d4 về Phòng chính trị Phân khu 1.


Ảnh chụp các giấy tờ:Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét