Thứ Bảy, 24 tháng 3, 2018

[3.88] Các Giấy khen ccủa chiến sỹ Đại đội 20 Đoàn 1459 Sư đoàn 304 tại Hạ Lào tháng 2/1971

2018032445116

Các Giấy tờ của chiến sỹ Đại đội 20 Đoàn 1459 Sư đoàn 304 tại Hạ Lào tháng 2/1971. Đoàn 1459 có thể là Trung đoàn 24.

Các Giấy tờ gồm: 

1. Giấy chứng nhận khen thưởng đề ngày 25/10/1969, cấp cho chiến sỹ Vi Đức Thao, quê quán ở Thắng Lộc - Thường Xuân - Thanh Hóa.

2. Giấy khen đề ngày 10/10/1969, cấp cho chiến sỹ Vi Đức Thao, quê quán ở Thắng Lộc - Thường Xuân - Thanh Hóa.

3. Giấy khen đề ngày 10/10/1969 cấp cho chiến sỹ Trần Viết Tẩm, đại đội 20 Đoàn 1459 Sư đoàn 304, quê quán ở xã Quỳnh Lương huyện Quỳnh Côi tỉnh Thái Bình.

4. Bìa cuốn sổ ghi chép của chiến sỹ NGuyễn Quang Trọng, chiến sỹ thuộc Trung đoàn 24 Sư đoàn 304 (Có  tấm ảnh cá nhân, có lẽ của chiến sỹ Trọng).

Ảnh chụp các giấy tờ:
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét