Thứ Bảy, 21 tháng 4, 2018

[3.96] Thu của chiến sỹ Vũ Minh Thanh, quê ở thôn Lang Gia xã Tân Trào huyện Thanh Miện tỉnh Hải Dương, thuộc đơn vị của Sư đoàn 5

2018042143123

Thư của chiến sỹ Vũ Minh Thanh, quê ở thôn Lang Gia xã Tân Trào huyện Thanh Miện tỉnh Hải Dương, thuộc đơn vị của Sư đoàn 5, gửi về cho người chú tên là Vũ Văn Đức, ở địa chỉ trên.

Ảnh chụp bức thư:
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét