Chủ Nhật, 8 tháng 4, 2018

[5.78] Giấy báo tử và sơ đồ nơi chôn cất 11 liệt sỹ thuộc đơn vị của tỉnh đội Quy Nhơn, hy sinh ngày 7/9/1965 trong trận tấn công đồn bảo an chợ Gồm - Cát Hanh - Phù Cát - Bình Định

2018040830105

Giấy báo tử  và sơ đồ nơi chôn cất 11 liệt sỹ thuộc đơn vị Sông Thương của tỉnh đội Quy Nhơn, hy sinh ngày 7/9/1965 trong trận tấn công đồn bảo an chợ Gồm - Cát Hanh - Phù Cát - Bình Định.

Các Liệt sỹ đều quê tại Bình Định, gồm:

1. Lê Văn Trặng hay Trọng, sinh năm 1944, quê quán Khánh Phước - Cát Hanh - Phù Cát - Bình Định, nhập ngũ 27/9/1963, tên cha: Lê Sương, tên mẹ Trần Thị DÌa

2. Đặng Bảy, sinh 1951, quê Vĩnh Phúc - Mỹ Tài - Phù Mỹ - Bình Định, tên cha Đặng Thí, tên mẹ: Mai Thị Chút

3. Lê Vĩnh Tri, sinh 1940 tại Công Lương - Hoài MỸ - Hoài Nhơn - Bình Định, tên cha: Lê Thê, tên mẹ: Trần Thị Bì, nhập ngũ 30/6/1961

4. Hà Văn Đệ, sinh 1946, Phường 2 tp Quy Nhơn Bình Định, tên cha Hà Văn Ất, tên mẹ Phan Thị Giác, nhập ngũ 7/11/1964

5. Trần Quốc Dũng, sinh 1947 tại Hội Lộc - Phước Lý - Tuy Phước - Bình Định. tên cha: Trần Phú, tên mẹ: Nguyễn Thị Tẻ, nhập ngũ 15/11/1964

6. Trần Công Chánh, sinh 1947 tại Thuận Thái - Nhơn An - An Nhơn - Bình Định, tên mẹ Nguyễn Thị Định.

7. Lê Ngọc Cẩn, sinh 1942 tại Hòa Sơn - Bình Tường - Bình Khê - Bình Định, tên mẹ Trần Thị Gặp, nhập ngũ 22/1/1960, y tá

8. Phan Trắc, quê Tân An - Hoài Châu - Hoài Nhơn - Bình Định, tên cha Phan Tụy

9. Nguyễn Trang, quê Chánh Quá - Cát Khánh  Phù Cát - Bình Định

10. Nguyễn Thanh Tâm sinh 1944, tại Hưng Thạnh - Phước Hậu - Tuy Phước - Bình Định, tên cha Nguyễn Bỉ, tên mẹ Phan Thị Xuồng, nhập ngũ 12/1/1964

11. Trần Ngọc Hân, tại Chánh Quá - Cát Khánh - Phù Cát - Bình Định, tên cha: Trần Tuấn.

Ảnh chụp 1 phần giấy báo tử và một phần sơ đồ chôn cất:
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét