Thứ Bảy, 21 tháng 4, 2018

[3.97] Các giấy tờ của chiến sỹ thuộc Trung đoàn 274 hy sinh trong trận đánh vào căn cứ quân Thái Lan ở Lộc An - Long Thành - Đồng Nai, ngày 16/6/1969.

2018042143124

Các giấy tờ của chiến sỹ thuộc Trung đoàn 274 hy sinh trong trận đánh vào căn cứ quân Thái Lan ở Lộc An - Long Thành - Đồng Nai, ngày 16/6/1969. Phía Mỹ ghi chú các giấy tờ này thu giữ từ thi thể bộ đội Việt Nam hy sinh sau trận đánh và căn cứ quân Thái Lan ở Lộc An.

Thông tin tóm lược về trận đánh đã được đưa tại  [7.19] Sơ lược diễn biến Trận Trung đoàn 274 tấn công vào căn cứ Lộc An (Long Thành - Biên Hòa) do quân Thái Lan đóng giữ, ngày 16/6/1969

Các giấy tờ gồm:

1. 03 Giấy khen cấp cho chiến sỹ Đỗ Văn Bổ, tiểu đội trưởng đơn vị C21 (Có thể là C21 trinh sát) Trung đoàn 274, do thủ trưởng Nguyễn Văn Quảng ký, tặng thưởng về thành tích chiến đấu trong năm 1969.

2. Giấy khen cấp cho chiến sỹ Huỳnh Văn Hoàng, đơn vị K2, do thủ trưởng Lê Hương ký, về thành tích trong trận Bình Sơn tháng 5/1969 (Tại đồn điền cao su Bình Sơn - phía Đông Lộc An - Rongxanh chú thích)

3. Quyết định đề bạt đ/c Lê Công Dồi từ tiểu đội trưởng lên Trung đội phó đơn vị C4 - d1 Trung đoàn 274 do thủ trưởng Hồ Văn Nam ký.

4. Quyết định đề bạt đ/c Phạm Hữu Tân từ tiểu đội phó lên tiểu đội trưởng thuộc đơn vị K3 (đại đội 3), do thủ trưởng Nguyễn Văn Mai ký ngày 18/5/1969.

5. Quyết định đề bạt đ/c Phạm Văn Hổ từ chiến sỹ lên tiểu đội phó thuộc đơn vị K3 (đại đội 3), do thủ trưởng Nguyễn Văn Mai ký ngày 18/5/1969.

6. Quyết định đề bạt đ/c Nguyễn Văn Dỹ từ tiểu đội phó lên tiểu đội trưởng thuộc đơn vị tiểu đoàn 3, do thủ trưởng Đào Minh Tâm ký ngày 21/5/1969.

7. Quyết định đề bạt đ/c Đỗ Văn Bổ từ tiểu đội trưởng lên Trung đội phó đơn vị C21 Trung đoàn 274 do thủ trưởng Nguyễn Văn Quảng ký ngày 8/6/1969.

Ảnh chụp các giấy tờ:


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét