Thứ Bảy, 28 tháng 4, 2018

[3.98] Sổ ghi chép cá nhân của bác Hoàng Đình Công, tiểu đoàn phó Tiểu đoàn 4 (Tiểu đoàn 244) - Trung đoàn 202 tăng thiết giáp, chiến đấu trên chiến trường Trị Thiên tháng 6/1972

2018042850132

Sổ ghi chép cá nhân của bác Hoàng Đình Công, tiểu đoàn phó Tiểu đoàn 4 (Tiểu đoàn 244) - Trung đoàn 202 tăng thiết giáp, chiến đấu trên chiến trường Trị Thiên tháng 6/1972, do phía Mỹ thu giữ tại khu vực giáp ranh giữa tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên.

Trong cuốn sổ còn có danh sách cán bộ chiến sỹ và quê quán, được biên chế trên 1 số xe thiết giáp. Dưới đây Rongxanh đưa trước 2 trang danh sách trên xe 072.

Ảnh chụp 1 trang cuốn sổ, bản đồ khu vực thu giữ cuốn sổ ngày 19/6/1972 (Ngày ghi nhận bác Hoàng Đình Công hy sinh), danh sách cán bộ chiến sỹ trên xe 072


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét