Thứ Tư, 25 tháng 4, 2018

[5.79] Địa danh (16): Làng Te, cầu Ia Tove - Tiểu đoàn 6 Trung đoàn 24, tháng 10/1969 tại Chu Pah Gia Lai

20180425 - Địa danh

Khu vực này tháng 10/1969 phía Mỹ ghi nhận nhiều hoạt động của tiểu đoàn 6 Trung đoàn 24 Mặt trận B3 Tây Nguyên. 

Khu vực này nằm ở phía tây QL4 khoảng 6km, gần suối Ia Tôve (Cầu Ia Tô ve)Nay là xã Ia Phí, huyện Chu Pah tỉnh Gia Lai. Thời gian này E24 có nhiệm vụ cắt QL14 đoạn từ Ia Tove đến Tà Bơi.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét