Thứ Sáu, 4 tháng 5, 2018

[3.99] Giấy khen và Giấy giới thiệu cung cấp của đ/c Nguyễn Thành Phương, đơn vị d18 Sư đoàn 2, quê tại Hòa Khương - Hòa Vang - Quảng Nam

2018050427112

Giấy khen và Giấy giới thiệu cung cấp của đ/c Nguyễn Thanh Phương, sinh năm 1944, là y tá thuộc đơn vị d18 Sư đoàn 2, quê tại Hòa Khương - Hòa Vang - Quảng Nam.

Giấy giới thiệu cung cấp đề ngày 13/9/1969, ghi rõ đ/c Phương được cử đến Trường quân y sỹ Quân khu 5 để học tập.

Thông tin từ CCB Sư đoàn 2 cho biết thông tin dữ liệu chính sách đ/c Phương hy sinh 28/9/1969.

Ảnh chụp các giấy tờ


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét