Thứ Bảy, 12 tháng 5, 2018

[5.82] Địa danh (17): Kon Săm Lũ - Danh sách 30 liệt sỹ thuộc Tiểu đoàn 6 Trung đoàn 24 hy sinh tại Kon Săm Lũ, tỉnh Kontum ngày 15/5/1968

20180512

Rạng sáng ngày 15/5/1968, tại Kon Săm Lũ/ Kon Sơm Lũ, nay thuộc xã Dak Tờ re - huyện Kon Rẫy - tỉnh Kontum, đã diễn ra trận tiểu đoàn 6 Trung đoàn 24 tấn công vào đồn địa phương quân VNCH. 

Bản đồ vị trí trận đánh:Tại website Chinhsachquandoi.gov.vn ghi nhận có 30 Liệt sỹ hy sinh tại Kon Săm Lũ, tỉnh Kontum ngày 15/5/1968.


STT Họ tên Năm sinh Quê quán Ngày hi sinh Nơi hi sinh Nơi an táng
1 Lê Gia Hạnh (Hãnh) 1949 Định Xá, Thiệu Khánh, Thiệu Hóa, Thanh Hóa 15/05/1968 Gần Kông Xô Lũ ,
2 Võ Văn Bống 1944 Thượng Lộc, Can Lộc 15/05/1968 Kon Săn cũ, Kon Tu Mất xác
3 Võ Văn Bổng 1944 Thượng Lạc (hoặc Hậu Lộc), Thanh Hóa 15/05/1968 Đồn Kon Xăm Lũ H16, Kon Tum
4 Mai Văn Đĩnh 1946 Đào Xuyên, Ninh Giang, Hải Hưng 15/05/1968 Kon Xô Lũ, H16, Kon Tum H16, Kon Tum
5 Hoàng Đình Dục 1942 Quỳnh Nguyên, Quỳnh Côi, Thái Bình 15/05/1968 Kông Xô Lũ Mất thi hài
6 Phạm Văn Gung 1945 Xuân Úc, Chấn Hưng, Tiên Lãng, Hải Phòng 15/05/1968 Kon Săm Lũ H16 ,
7 Lê Duy Hiển 1945 Yên Thạch, Lập Thạch, Vĩnh Phú 15/05/1968 Kon xuân lũ, Kon tum Mất xác
8 Nguyễn Văn Hội 1945 Bảo Ninh, Quảng Ninh 15/05/1968 H16, Kon Tum ,
9 Nguyễn Văn Huấn 1944 Đông Thọ, Yên Phong, Hà Bắc 15/05/1968 Gần đồn Kông Xô Lũ Kon Xâm Lũ, H16, Kon Tum
10 Lương Văn Kêu 1946 Nam Động, Quan Hóa, Thanh Hóa 15/05/1968 Gần Kông Xô Lũ H16, Kon Tum
11 Nguyễn Mậu Khang 1943 Thọ Duyên, Thọ Xuân, Thanh Hóa 15/05/1968 Kon Xăm Lũ, h16, Kon Tum Mất xác
12 Nguyễn Hữu Khánh 1944 Hoàng Dong, Phú Xuyên, Hà Tây 15/05/1968 Gần đồn Kon Xô Lũ, H16 H14, Kon Tum
13 Nguyễn Văn Khánh 1941 15 Trần Nguyên Hãn, Hải Phòng 15/05/1968 H16 Kon Tum ,
14 Nguyễn Ngọc Khuê 1945 Kiên Xá, Cẩm Đoài, Cẩm Giàng, Hải Hưng 15/05/1968 Kon Xâm Lũ H16 Kon Tum
15 Nguyễn Khắc Luyện 1947 Liễn Sơn, Lập Thạch, Vĩnh Phú 15/05/1968 Kon xâm lũ H16 Kon Tum
16 Bùi Quang Lý 1948 Đại Mạch, Đông Anh, Hà Nội 15/05/1968 Kon Săm Lũ, Kon Tum Mất xác
17 Lê Văn Múi 1943 1B Lê Quý Đôn, Hà Nội 15/05/1968 Gần đồn Kông Xăm lũ H16 ,
18 Hoàng Đình Nông 1950 Thiệu Toán, Thiệu Hóa, Thanh Hóa 15/05/1968 Gần Kông Xô Lũ, h16, Kon Tum H16, Kon Tum
19 Hà Văn Quang 1948 Phú Sơn, Lập Thạch, Vĩnh Phú 15/05/1968 Kon rôn, H6 Kon tum ,
20 Phạm Văn Quang Xuân Úc, Chấn Hưng, Tiên Lãng, Hải Phòng 15/05/1968 Kông Xăm Lù ,
21 Nguyễn Văn Quý 1943 Thọ Lão, Hoàng Tây, Kim Bảng, Nam Hà 15/05/1968 đồn Kông Xăm Lũ ,
22 Nguyễn Văn Tăng 1950 Xóm 4, Thiệu Phúc, Thiệu Hóa, Thanh Hóa 15/05/1968 Gần Kông Xô Lũ, h16 H16, Kon Tum
23 Đỗ Hùng Thanh 1943 Cẩm Bình, Cẩm Thủy, Thanh Hóa 15/05/1968 Gần đồi Kông Xăm Lũ ,
24 Phạm Công Thành 1946 Đông Khê, Đông Sơn, Đô Lương, Nghệ An 15/05/1968 h 16 Kon Tum
25 Nguyễn Văn Thoại 1949 Thôn Đông, Hà Hưng, Thiệu Dung (hoặc Thiệu Hóa), Thanh Hóa 15/05/1968 Đồn Kon Xăm Lũ H16, Kon Tum
26 Ngô Duy Tích 1946 An Đồng, Phụ Dực, Thái Bình 15/05/1968 Kon Săm Lũ, Kon Tum Mất xác
27 Vũ Quang Vinh 1942 Đông Lương, Văn Hòa, Nông Cống, Thanh Hóa 15/05/1968 Kông Xăm Lũ ,
28 Nguyễn Đình Võ 1947 Yên Lĩnh, Đồng Thịnh, Lập Thạch, Vĩnh Phú 15/05/1968 Kon xâm lũ H16 Kon Tum
29 Nguyễn Tiến Vực 1944 Nhật Tân, Đông Phú, Tân Hưng, Thái Bình 15/05/1968 Kông Xô Lũ Mất thi hài
30 Lê Như Xuân 1949 Yên Lộ, Thiệu Vũ, Thiệu Hóa, Thanh Hóa 15/05/1968 Gần đồi Kông Xô Lũ ,

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét