Thứ Tư, 2 tháng 5, 2018

[5.81] Danh sách 78 cán bộ chiến sỹ tiểu đoàn bộ tiểu đoàn 9 Trung đoàn 88A QK7, tháng 2/1968

2018050225109

Danh sách 78 cán bộ chiến sỹ tiểu đoàn bộ tiểu đoàn 9 Trung đoàn 88A QK7, tháng 2/1968, trong đó có LS Nguyễn Xuân Nghi/ Nguyễn Văn Nghi, là Chính trị viên phó tiểu đoàn 9.

Tháng 5/1968, Tiểu đoàn 9 hoạt động ở quan khu vực Củ Chi - Hóc Môn

Ảnh chụp một phần bản danh sách


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét