Thứ Bảy, 19 tháng 5, 2018

[5.83] Địa danh (18): Cao điểm 135, miếu Bái Sơn, Cù Đinh trên chiến trường Quảng Trị

20180519

Trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Quảng Trị là chiến trường ác liệt, nơi diễn ra rất nhiều trận đánh ác liệt của các đơn vị chủ lực của Quân đội Nhân dân Việt Nam với các đơn vị thiện chiến của Mỹ và VNCH.

Cao điểm 135, Cù Đinh, miếu Bái Sơn ở bắc QL9 thuộc huyện Cam Lộ là những địa danh diễn ra rất nhiều trận đánh ác liệt.

Rà soát các thông tin liên quan, Rongxanh xác định được các địa danh trên lên bản đồ quân sự Mỹ:Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét