Thứ Sáu, 8 tháng 2, 2019

[4.28] Tờ báo "Thông tin" - Tờ báo của Sư đoàn 3 Sao vàng QK5, số ra ngày 1/7/1969

2019020828187

Tờ báo "Thông tin" - Tờ báo của Sư đoàn 3 Sao vàng QK5, số ra ngày 1/7/1969.

Đây là tờ tin của Đoàn Chiến thắng Bắc Bình Định - Sư đoàn 3 Sao vàng QK5, gồm có 4 trang.

Ảnh chụp 1 trang đầu của tờ báo:


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét