Thứ Bảy, 2 tháng 2, 2019

[5.114] Báo cáo tử sỹ và Sơ đồ nơi chôn cất Liệt sỹ Huỳnh Xuân Ân tức Hoàng Ân, Chính trị viên huyện đội An Nhơn tỉnh đội Bình Định, hy sinh năm 1966

2019020222176

Báo cáo tử sỹ, không có thời gian và chữ ký của Tỉnh đội Bình Định, thông tin về Liệt sỹ Huỳnh Xuân Ân tức Hoàng Ân, sinh 21/1/1927, ngày vào Đảng 26/4/1950, quê quán xã Nhơn Hậu huyện An Nhơn tỉnh Bình Định, đã hy sinh do bị bom B52 ở khu vực núi Bà.

Kèm theo Báo cáo tử sỹ là sơ đồ nơi chôn cất Liệt sỹ Huỳnh Xuân Ân. Rongxanh chưa đưa hình ảnh sơ đồ nơi chôn cất Liệt sỹ.

Ảnh chụp Báo cáo tử sỹ:


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét