Thứ Ba, 12 tháng 2, 2019

[4.29] Danh sách cán bộ từ cấp Tiểu đội phó cho đến Đại đội trưởng thuộc Đại đội 13 Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 165 Sư đoàn 7, 24/3/1969

2019021232193

Danh sách liệt kê họ tên cán bộ từ cấp Tiểu đội phó của 1 Trung đội và Ban chỉ huy Đại đội 13 Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 165 Sư đoàn 7.

Bản danh sách này quân Mỹ thu giữ ngày 24/3/1969 sau 1 trận phục kích một đơn vị bộ đội Việt Nam.

Ảnh chụp trang danh sách:

Bài liên quan: [5.113] Địa danh (28): Núi Đất - Tây Ninh và Danh sách 16 Liệt sỹ thuộc Trung đoàn 165 hy sinh ngày 23/3/1969 tại núi Đất - Tây Ninh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét