Thứ Bảy, 2 tháng 2, 2019

[5.114.2] Báo cáo tử sỹ và sơ đồ chôn cất Liệt sỹ Huỳnh Thành Ất, chiến sỹ thuộc Đại đội bộ đội địa phương huyện An NHơn, tỉnh Bình Định

2019020222176

- Báo cáo tử sỹ Huỳnh Thành Ất, có các thông tin: Liệt sỹ Huỳnh Thành Ất là y tá thuộc Đại đội bộ đội địa phương huyện An NHơn, tỉnh Bình Định, hy sinh 27/8/1966. Không có thông tin về quê quán Liệt sỹ Ất.

- Kèm theo là Sơ đồ nơi chôn cất Liệt sỹ Huỳnh Thành Ất, Rongxanh chưa đưa lên.
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét