Thứ Bảy, 2 tháng 2, 2019

[5.114.1] Báo cáo tử sỹ và Sơ đồ nơi chôn cất Liệt sỹ Phạm Tôn Hoàng, đơn vị Đại đội bộ đội địa phương huyện An Nhơn, tỉnh đội Bình Định, hy sinh 1966

2019020222176

- Báo cáo tử sỹ Phạm Tôn Hoàng, có các thông tin: Liệt sỹ Phạm Tôn Hoàng sinh 1/10/1946, nhập ngũ 3/2/1965, là chiến sỹ thuộc Đại đội bộ đội địa phương huyện An NHơn. Có thể Liệt sỹ Hoàng quê tại xã Nhơn Phong huyện An Nhơn tỉnh Bình Định

- Kèm theo là Sơ đồ nơi chôn cất Liệt sỹ Phạm Tôn Hoàng, Rongxanh chưa đưa lên.

Ảnh chụp Báo cáo tử sỹ:


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét