Chủ Nhật, 14 tháng 4, 2019

[5.129] Sổ ghi chép cá nhân của Liệt sỹ Đinh Đức Thắng, đơn vị Tiểu đoàn 7 Trung đoàn 66 Sư đoàn 1, quê quán ở Gia Lâm tp Hà Nội - Danh sách 40 Liệt sỹ e66 hy sinh 22/5/1967 tại Chư Pah

2019041436210

Sổ ghi chép cá nhân của Liệt sỹ Đinh Đức Thắng, đơn vị Tiểu đoàn 7 Trung đoàn 66 Sư đoàn 1, quê quán ở Gia Lâm tp Hà Nội, và Danh sách 40 Liệt sỹ e66 hy sinh ở Chư Pah.

Cuốn sổ có 1 số trang, trang đầu ghi chép đề Gia Lâm ngày 17/2/1967, có lẽ là ngày LS Thắng đi vào nam chiến đấu. Các trang tiếp theo là danh sách 22 cán bộ chiến sỹ trong đơn vị, có tên quê quán, chủ yếu quê miền Bắc.

Cuốn sổ này quân Mỹ thu giữ tháng 5/1967 tại khu vực Chư Pah, sau trận chiến với Tiểu đoàn 7 Trung đoàn 66 Sư đoàn 1 Mặt trận B3 Tây Nguyên.

Có tọa độ nơi quân Mỹ thu giữ cuốn sổ ghi chép, Rongxanh chưa đưa lên đây, nhưng sẵn sàng cung cấp tới thân nhân LS và cơ quan chức năng.

Ảnh chụp 2 trang cuốn sổ:
Trong web Chính sách quân đội có thông tin về LS Đinh Đức Thắng như sau:

Họ và tên Ngày hy sinh Đơn vị Năm sinh Nguyên quán Trường hợp hi sinh Nơi hi sinh Nơi an táng ban đầu
Đinh Đức Thắng 22/05/1967 d bộ 7 E66 1942 Quận 8, Gia Lâm, Hà Nội chiến đấu Suối Đầu Trâu, Chư Pa tại trận địa, H5 Gia Lai


Ngoài ra còn có thông tin về 40 LS hy sinh trong trận đánh này

STT Họ và tên Ngày hy sinh Đơn vị Năm sinh Quê quán
1 Bùi Ngọc Châm 22/05/1967 E66 1944 Hà Tây
2 Cao Xuân Biên 22/05/1967 E66 1947 Hải Phòng
3 Chu Công Thành 22/05/1967 E66 1948 Hà Tây
4 Đinh Đắc Thắng 22/05/1967 E66 1940 Hà Nội
5 Đỗ Văn Đoan 22/05/1967 E66 1948 Vĩnh Phú
6 Đỗ Văn Hỗ 22/05/1967 E66 1944 Ninh Bình
7 Đỗ Văn Tưởng 22/05/1967 E66 1948 Vĩnh Phú
8 Dương Văn Dũng 22/05/1967 E66 1947 Vĩnh Phú
9 Hà Văn Lan 22/05/1967 E66 1933 Nghệ An
10 Khổng Kim Bang 22/05/1967 E66 1937 Vĩnh Phú
11 Khổng Văn Hào 22/05/1967 E66 1947 Vĩnh Phú
12 Lê Đình Phúc 22/05/1967 E66 1937 Vĩnh Phú
13 Lê Khắc Tưởng 22/05/1967 E66 1942 Thái Bình
14 Lê Minh Đức 22/05/1967 E66 1945 #VALUE!
15 Lê Văn Phúc 22/05/1967 E66 1937 Vĩnh Phú
16 Lê Văn Vinh 22/05/1967 E66 1943 Thanh Hóa
17 Lưu Hồ Đăng 22/05/1967 E66 Vĩnh Phú
18 Mai Thanh Dũng 22/05/1967 E66 1944 Nam Hà
19 Nguyễn Đăng Hào 22/05/1967 E66 1947 Vĩnh Phú
20 Nguyễn Đức Nghiêm 22/05/1967 E66 1944 Vĩnh Phú
21 Nguyễn Duy Nhiếp 22/05/1967 E66 Thanh Hóa
22 Nguyễn Hữu Mão 22/05/1967 E66 1945 Hà Tây
23 Nguyễn Khắc Huyên 22/05/1967 E66 1939 Thái Bình
24 Nguyễn Thanh Lịch 22/05/1967 E66 1945 Hà Nội
25 Nguyễn Văn Chước 22/05/1967 E66 1944 Vĩnh Phú
26 Nguyễn Văn Luyện 22/05/1967 E66 1941 Hà Tây
27 Nguyễn Văn Tá 22/05/1967 E66 1945 Vĩnh Phú
28 Nguyễn Văn Vách 22/05/1967 E66 1946 Hải Hưng
29 Nguyễn Viết Nhã 22/05/1967 E66 1944 Hà Tây
30 Nguyễn Xuân Cộng 22/05/1967 E66 1948 Vĩnh Phú
31 Phạm Minh Thọ 22/05/1967 E66 1945 Thanh Hóa
32 Phạm Văn Thị 22/05/1967 E66 1945 Ninh Bình
33 Phạm Văn Thuyên 22/05/1967 E66 1945 Nghệ An
34 Phạm Văn Xuyến 22/05/1967 E66 1944 Hà Tây
35 Phạm Xuân Phiêu 22/05/1967 E66 1945 Thanh Hóa
36 Trần Tiến Hiển 22/05/1967 E66 1945 Hà Nội
37 Trần Văn Tiến 22/05/1967 E66 1942 Hải Phòng
38 Trịnh Xuân Viên 22/05/1967 E66 1945 Hà Tây
39 Trương Đức Xuân 22/05/1967 E66 1938 Nghệ An
40 Vũ Văn Vạn 22/05/1967 E66 Thanh Hóa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét