Thứ Bảy, 27 tháng 4, 2019

[5.134] Địa danh (35): Bến Trại Tây Ninh <> Giấy tờ cá nhân của Liệt sỹ Lam Phương thuộc Trung đoàn 271/ Trung đoàn 1 Sư đoàn 9 <> Danh sách 36 Liệt sỹ Trung đoàn 271 hy sinh trong trận đánh căn cứ Mỹ ngày 26/4/1969

2019042749228


Đêm 25/4/1969, bộ đội thuộc Trung đoàn 271 Sư đoàn 9 đã sử dụng hỏa lực tập kích vào căn cứ Mỹ đóng sát biên giới Campuchia. Sau đó sáng sớm ngày 26/4/1969, bắt đầu triển khai tấn công bằng bộ binh, cỡ tiểu đoàn, vào căn cứ này.

Sau trận chiến, quân Mỹ có thu giữ được một số giấy tờ cá nhân của các Liệt sỹ hy sinh sau trận đánh. Một trong số đó là Quyết định đề bạt đ/c Kam Phương từ cấp Trung đội bậc trưởng lên chức Đại đội chính trị bậc phó. Quyết định đề ngày 25/2/1969, do Phó chính ủy Trung đoàn Trần Văn Đời ký.

Trong web Cục Chính sách quân đội có thông tin về Liệt sỹ Lam Phương như sau:

Họ và tên Ngày hy sinh Đơn vị Năm sinh Nguyên quán Trường hợp hi sinh Nơi hi sinh Nơi an táng ban đầu
Lam Phương 25/04/1969 , e1/f9 Thuận Điền, Giồng Trôm, Bến Tre

Ảnh chụp Quyết định:Web Cục Chính sách quân đội có thông tin về 36 Liệt sỹ thuộc Trung đoàn 271 hy sinh trong trận đánh này

STT Họ và tên Ngày hy sinh Đơn vị Năm sinh Nguyên quán Trường hợp hi sinh Nơi hi sinh
1 Bùi Sỹ Mây 25/04/1969 e1/f9 Quảng Xương , Thanh Hóa Bến Trại - Châu Thành - Tây Ninh
2 Bùi Văn Bé 25/04/1969 e1/f9 Trảng Bàng , Tây Ninh Bến Trại 
3 Cao Duy Lạc 25/04/1969 e1/f9 Quảng Xương , Thanh Hóa Bến Trại - Châu Thành - Tây Ninh
4 Cù Văn Khải 25/04/1969 e1/f9 Triệu Sơn , Thanh Hóa Bến Trại - Châu Thành - Tây Ninh
5 Đặng Trọng Hoan 25/04/1969 e1/f9 Yên Lạc , Vĩnh Phú Xóm Trại - Châu Thành - Tây Ninh
6 Đỗ Thành Dũng 25/04/1969 e1/f9 Thanh Trị , Hậu Giang Bến Trại - Châu Thành - Tây Ninh
7 Huỳnh Quang Trác 25/04/1969 e1/f9 Cái Bè , Tiền Giang Bến Trại - Châu Thành
8 Lê Hữu Soạn 25/04/1969 e1/f9 Hoằng Hóa , Thanh Hóa Bến Trại - Châu Thành - Tây Ninh
9 Lê Văn Hỡi 25/04/1969 e1/f9 Nông Cống , Thanh Hóa Bến Trại - Châu Thành - Tây Ninh
10 Lê Văn Phò 25/04/1969 e1/f9 Tĩnh Gia , Thanh Hóa Bến Trại - Châu Thành - Tây Ninh
11 Lương Văn Thân 25/04/1969 e1/f9 Hoằng Hóa , Thanh Hóa Bến Trại - Châu Thành - Tây Ninh
12 Nguyễn Khắc Tụng 25/04/1969 e1/f9 Quảng Xương , Thanh Hóa Bến Trại - Châu Thành - Tây Ninh
13 Nguyễn Quốc Toản 25/04/1969 e1/f9 Tĩnh Gia , Thanh Hóa Bến Trại - Châu Thành - Tây Ninh
14 Nguyễn Xuân Kiểu 25/04/1969 e1/f9 Thạch Thành , Thanh Hóa Bến Trại - Châu Thành - Tây Ninh
15 Tạ Quang Ngũ 25/04/1969 e1/f9 Yên Lạc , Vĩnh Phú Xóm Trại - Châu Thành - Tây Ninh
16 Đào Xuân Tu 25/04/1969 , e1/f9 Kiến Thụy, Hải Phòng Bến Trại - Châu Thành - Tây Ninh
17 Lam Phương 25/04/1969 , e1/f9 Giồng Trôm, Bến Tre
18 Lê Thanh Tống 25/04/1969 C12 D3 E1 F9 Giồng Trơm, Bến Tre Công Đồn, Tây Ninh
19 Lương Văn Thuyết 25/04/1969 , e1/f9 Quỳnh Châu, Nghệ Tĩnh Bến Trại - Tây Ninh
20 Nguyễn Đăng Tuyến 25/04/1969 , e1/f9 Thanh Trì, Hà Nội
21 Nguyễn Duy Nức 25/04/1969 , 1, f9 1950 Thọ Xuân, Thanh Hóa Không rõ nơi an táng
22 Nguyễn Duy Tân 25/04/1969 , e1/f9 Thanh Oai, Hà Sơn Bình Bến Trại - Châu Thành - Tây Ninh
23 Nguyễn Khác Điểm 25/04/1969 , e1/f9 Thanh Hà, Hải Hưng Bến Trại - Châu Thành - Tây Ninh
24 Nguyễn Văn Hăm 25/04/1969 , e1/f9 Kiến Thụy, Hải Phòng Bến Trại - Châu Thành - Tây Ninh
25 Nguyễn Văn Nhạ 25/04/1969 , e1/f9 Thanh Hà, Hải Hưng Bến Trại - Châu Thành - Tây Ninh
26 Nguyễn Văn Nhưỡng 25/04/1969 , e1/f9 Kiến Thụy, Hải Phòng Bến Trại - Châu Thành - Tây Ninh
27 Nguyễn Văn Phẩm 25/04/1969 , e1/f9 Nam Sách, Hải Hưng Bến Trại - Châu Thành - Tây Ninh
28 Phạm Văn Bách 25/04/1969 , e1/f9 , Hải Hưng Bến Trại - Châu Thành - Tây Ninh
29 Vũ Trọng Lượng 25/04/1969 , e1/f9 Kim Sơn, Hà Nam Ninh Bến Trại - Tây Ninh
30 Hoàng Đình Thượng 26/04/1969 e1/f9 Cẩm Xuyên , Nghệ Tĩnh Bến Trại - Tây Ninh
31 Lê Hồng Ninh 26/04/1969 e1/f9 Móng Cái , Quảng Ninh Bến Trại - Tây Ninh
32 Lê Ngọc Thẩn 26/04/1969 e1/f9 Móng Cái , Quảng Ninh Bến Trại - Tây Ninh
33 Đào Khánh Liễu 26/04/1969 , 1, f9 Hiệp Hòa, Hà Bắc Bến Trại - Tây Ninh
34 Phạm Ngọc Chưởng 26/04/1969 , e1/f9 Kim Sơn, Hà Nam Ninh Bến Trại - Tây Ninh
35 Thân Văn Khánh 26/04/1969 , e1/f9 Tân Yên, Hà Bắc Bến Trại - Tây Ninh
36 Vũ Văn Phiệt 26/04/1969 , e1/f9 Kim Sơn, Hà Nam Ninh Bến Trại - Tây Ninh

1 nhận xét:

  1. Tôi là Lương Văn Minh con của liệt sĩ Lương Văn Thuyết ( stt 19). Nếu ai biêt thông tin hiện tại mộ liệt sĩ hiện đang được ăn táng ở đâu xin liên hệ cho tôi theo số điện thoại 0854848076. Xin cảm ơn

    Trả lờiXóa