Thứ Bảy, 20 tháng 4, 2019

[5.132] Địa danh (33): Bàu Quang Tây Ninh <> Giấy tờ cá nhân của Liệt sỹ Phạm Minh Cường/ Phạm văn Cường, đơn vị Trung đoàn 271 Sư đoàn 9, quê xã Hồng Thái huyện Phú Xuyên Tp Hà Nội <> Danh sách 9 Liệt sỹ E271 f9 hy sinh 9/5/1969 tại Bàu Quang

2019042042219

Các giấy tờ cá nhân của Liệt sỹ Phạm Minh Cường/ Phạm văn Cường, đơn vị Trung đoàn 271 Sư đoàn 9, quê xã Hồng Thái huyện Phú Xuyên Tp Hà Nội, gồm:

1. Giấy chứng minh Đoàn chi viện, cấp cho đ/c Phạm Minh Cường, Đoàn chi viện 245 được đi đến Hải Yến S9.

2. Sơ yếu lý lịch của đ/c Phạm Minh Cường, trong đó có ghi quê quán ở HồnG Thái - Phú Xuyên - hà Tây.

Ảnh chụp các giấy tờ:Trong web Chính sách quân đội có thông tin về LS Phạm Văn Cường như sau:

Họ và tên Ngày hy sinh Đơn vị Năm sinh Nguyên quán Trường hợp hi sinh Nơi hi sinh Nơi an táng ban đầu Nơi an táng hiện nay Nhập ngũ
Phạm Văn Cường 09/05/1969 , e1/f9 Hồng Thái, Phú Xuyên, Hà Sơn Bình Bàu Quang - Châu Thành 3/1959

Ngày 9/5/1969, web Chính sách quân đội có thông tin về 9 Liệt sỹ thuộc Trung đoàn 1/ Trung đoàn 271 Sư đoàn 9, cụ thể như sau:


STT Họ và tên Ngày hy sinh Đơn vị Nhập ngũ Nguyên quán Trường hợp hi sinh Nơi hi sinh
1 Bùi Xuân Mậu 09/05/1969 e1/f9 5/1968 Ngọc Lạc - Vĩnh Phú Bàu Quang - Châu Thành
2 Lê Quang Khái 09/05/1969 e1/f9 3/1967Yên Lạc - Vĩnh Phú Bàu Quang - Châu Thành
3 Lê Văn Khải 09/05/1969 e1/f9 3/1967Quảng Xương - Thanh Hóa Bàu Quang - Châu Thành - Tây Ninh
4 Lữ Văn Thuân 09/05/1969 e1/f9 4/1968 Lang Chánh - Thanh Hóa Bàu Quang - Châu Thành - Tây Ninh
5 Lương Văn Ớt 09/05/1969 e1/f9 3/1959Thường Xuân - Thanh Hóa Bàu Quang - Châu Thành - Tây Ninh
6 Nguyễn Đức Long 09/05/1969 e1/f9 3/1965 Tam Dương - Vĩnh Phú Bàu Quang - Châu Thành
7 Phạm Công Quýnh 09/05/1969 , e1/f9 2/1968Đồng Thủy, Hà Nam Ninh Bàu Quang - Tây Ninh
8 Phạm Văn Cường 09/05/1969 , e1/f9 3/1959 Hồng Thái, Phú Xuyên, Hà Sơn Bình Bàu Quang - Châu Thành
9 Võ Văn Y 09/05/1969 , e1/f9 9/1961Tân Bình, Cửu Long Bàu Quang - Châu Thành

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét