Thứ Sáu, 31 tháng 5, 2019

[3.162] Giấy chứng minh Đoàn chi viện của đ/c Phạm Quang Khuông, đơn vị Sư đoàn 325C Trung đoàn 101D, quê Nga Thành - Nga Sơn - Thanh Hóa

2019053154241


Giấy chứng minh Đoàn chi viện của đ/c Phạm Quang Khuông, đơn vị Sư đoàn 325C Trung đoàn 101D, quê Nga Thành - Nga Sơn - Thanh Hóa.

Ngoài ra quân Mỹ còn thu giữ được thẻ đoàn viên của đc Khuông.

Ảnh chụp Giấy chứng minh Đoàn chi viện


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét