Thứ Năm, 1 tháng 8, 2019

[5.142] Biên bản bàn giao đồ vật tử sỹ của Liệt sỹ Thiếu tá Dương Kiến Quốc, quê xã Quỳnh Sơn huyện Bắc Sơn tỉnh Lạng Sơn

2019080127228

Biên bản bàn giao đồ tử sỹ của Liệt sỹ Thiếu tá Dương Kiến Quốc, quê xã Quỳnh Sơn huyện Bắc Sơn tỉnh Lạng Sơn.

Liệt sỹ Dương Kiến Quốc là Thiếu tá, Trung đoàn phó Trung đoàn 203 thiết giáp, hiện là TRưởng ban tăng thiết giáp Mặt trận B3 Tây Nguyên, đã hy sinh hồi 23h00 ngày 23/4/1972.

Biên bản lập ngày 25/4/1972, do đc Nguyễn Thắng Tồn lập. Người nhận bàn giao là đc Tùng.

Đồ vật của Liệt sỹ gồm có súng ngắn và bản đồ khu vực Tân Cảnh, sau đó được chuyển cho đc Hoàng Văn Hoa, tiểu đoàn phó Kỹ thuật tiểu đoàn 1 Trung đoàn 203 thiết giáp ngày 2/5/1972.

[Không có thông tin về nơi chôn cất LS Dương Kiến Quốc]

Ảnh chụp Biên bản bàn giaoKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét