Thứ Sáu, 3 tháng 4, 2020

[3.200] Giấy tờ thu từ thi thể bộ đội Việt Nam (19): Các Giấy giới thiệu sinh hoạt Đảng và Giấy chứng thương của cán bộ Tỉnh đội Khánh Hòa

2020040325289

1. GIấy giới thiệu sinh hoạt Đảng cấp cho đồng chí Võ Mỹ, sinh năm 1945 tại Phổ Ân - Đức Phổ - QUảng Ngãi.

2. Giấy chứng nhận thương tật do Quân y Khánh Hòa cấp cho đồng chí Võ Mỹ, tiểu đội bậc trưởng thị đội Vĩnh Tranh, bị thương ngày 16/11/1968.

3. Giấy giới thiệu sinh hoạt Đảng cấp cho đồng chí Lê Ngọc Xương sinh 9/1944, tại Quảng Nhân Quảng Xương Thanh HÓa, là Thiếu úy Đại đội trưởng, đến trại thương binh để an dưỡng.

Phía Mỹ chú thích các giấy tờ này thu giữ từ thi thể bộ đội Việt Nam.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét