Chủ Nhật, 12 tháng 4, 2020

[5.194] Giấy tờ thu từ thi thể bộ đội Việt Nam (20): Thẻ Đoàn viên và Sổ ghi chép cá nhân của Liệt sỹ Vũ Đăng Đệ, quê thôn Đại Đồng xã Liên Hòa huyện Phú Xuyên tỉnh Hà Tây (Nay là Đại Đồng - thị trấn Phú Xuyên)

2020041234303

1. Thẻ Đoàn viên cấp cho đc Vũ Đăng Đệ, sinh năm 1945, vào Đoàn ngày 24/5/1968 tại CHi đoàn Đại Đồng.

2. Sổ ghi chép cá nhân của Liệt sỹ Vũ Đăng Đệ, trong đó trang đầu là 1 lời ghi của một phụ nữ tên là Lã Thị Hay, đề Đại Đồng ngày 24/6/1968.


Ảnh chụp Thẻ Đoàn viên và 1 trang cuốn sổ ghi chépKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét