Thứ Bảy, 4 tháng 4, 2020

[3.201] Giấy khen và Đơn xin vào Đảng của bác Trần Văn Biêng, quê thôn Chằm xã Phương Hưng huyện Gia Lộc tỉnh Hải Dương

2020040426291

- GIấy khen đề ngày 21/1/1966 tặng danh hiệu Bốn tốt cho đồng chí Trần Văn Biêng về thành tích năm 1966. Giấy khen do đồng chí Phó Chủ nhiệm chính trị Trung đoàn Lê Chư ký.

- Đơn xin vào Đảng của đồng chí Trần Văn Biêng, sinh 19/3/1945, nơi sinh thôn Chằm xã Phương Hưng huyện Gia Lộc tỉnh Hải Dương.


Ảnh chụp các giấy tờ
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét