Thứ Tư, 15 tháng 4, 2020

[3.204.1] Giấy chuyển tiền qua bưu điện của bác Lê Công Hiếu, gửi về cho người thân địa chỉ ở xã Thiệu KHánh huyện Thiệu Hóa và xã Thuận Lộc huyện Hậu Lộc tỉnh Thanh Hóa

2020041537307

1. Giấy chuyển tiền đề ngày 12/12/1967 của bác Lê Công Hiếu, gửi số tiền 300 đồng về cho người nhận tên là Hương ở XÓm 12 xã Thiệu KHánh huyện Thiệu Hóa tỉnh Thanh Hóa.

2. Giấy chuyển tiền đề ngày 12/12/1967 của bác Lê Công Hiếu, gửi số tiền 100 đồng về cho người nhận tên là Lê Tư Lân ở Xóm Bộ Đầu xã Thuận Lộc huyện Hậu Lộc tỉnh Thanh Hóa.

Rongxanh phán đoán các giấy tờ này quân Mỹ thu giữ từ thi thể bộ đội Việt Nam

Ảnh chụp các Giấy chuyển tiềnKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét