Thứ Hai, 6 tháng 4, 2020

[3.202] Sổ ghi chép của đồng chí Phan Văn Đường quê xã Sơn Lễ huyện Hương Sơn tỉnh Hà Tĩnh

2020040628294

Sổ ghi chép của đồng chí Phan Văn Đường quê xã Sơn Lễ huyện Hương Sơn tỉnh Hà Tĩnh.

Ảnh chụp trang bìa:


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét