Thứ Ba, 9 tháng 2, 2021

[5.245] Quyết định đề bạt chức vụ Chính trị viên Tiểu đoàn 269 Phân khu 2 của Liệt sỹ Trần Thà

20210209352


Quyết định của Quân khu 2 - Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam, đề ngày 5/10/1966, do đồng chí Phó CHính ủy Lâm Văn Thanh ký, bổ nhiệm đồng chí TRần Thà lãnh chức vụ Chính trị viên Tiểu đoàn 269.

Ảnh chụp Quyết định:Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét