Thứ Năm, 18 tháng 2, 2021

[5.248] Giấy tờ thu từ thi thể bộ đội Việt Nam (40): Các Giấy tờ khen thưởng của Liệt sỹ Mai Văn Mừng, quê Dân Hòa - Thanh Oai - Hà Tây

 2021021838363


Các Giấy tờ khen thưởng của Liệt sỹ Mai Văn Mừng, quê Dân Hòa - Thanh Oai - Hà Tây, gồm:

1. Bằng khen đề ngày 10/10/1968 do Thủ trưởng Trung đoàn 95 ký, tặng đồng chí Mai Văn Mừng - Tiểu đội trưởng quê xã Dân Hòa Thanh Oai Hà Tây về thành tích đã hoàn thành nhiệm vụ trong tổng tấn công mùa xuân 1968.

2. Giấy chứng nhận Dũng sy cấp cho đồng chí Mai Văn Mừng đơn vị C6 K2 về thành tích diệt 1 xe tăng trận 25/5/1968. Giấy chứng nhận do đc Đông Khắc Nguyên thay mặt thủ trưởng Tiểu đoàn 2 ký 4/9/1968.


Ảnh chụp các giấy tờ:
Tại Nghĩa trang liệt sỹ xã Dân Hòa huyện Thanh Oai có thông tin về Liệt sỹ Mai Văn Mừng như sau:
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét