Thứ Ba, 9 tháng 2, 2021

[5.246] Quyết định đề bạt đồng chí Phùng Quân, cấp Tiểu đoàn bậc trưởng, Phòng Tham Mưu Quân khu 2/Phân khu 2, làm Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 269

 2021020929352


Quyết định đề ngày 5/10/1966, do đồng chí Lâm Văn Thanh, Phó Chính ủy QK2 ký, đề bạt đồng chí Phùng Quân, cấp Tiểu đoàn bậc trưởng, Phòng Tham Mưu Quân khu 2/Phân khu 2, làm Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 269.Ảnh chụp Quyết định
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét