Chủ Nhật, 14 tháng 2, 2021

[5.247] Hai Giấy báo tử Liệt sỹ Phạm văn Cất (Tức Thành Tiến) quê Mỹ Chánh Hòa - Ba Tri - Bến Tre và Liệt sỹ Nguyễn Văn Chấp quê Hưng Khánh Trung - Chợ Lách - Bến Tre, thuộc đơn vị Tiểu đoàn 269 Quân khu 8

 2021021434258


Hai Giấy báo tử Liệt sỹ thuộc Tiểu đoàn 269 Quân khu 8, cụ thể:

1. Giấy báo tử ký ngày 22/5/1967 do đc Trần Quyết/ Trần Thà, thay mặt chỉ huy Tiểu đoàn 269 Trung đoàn 2 Đồng Tháp Quân khu 8, gửi về gia đình thông báo Liệt sỹ Phạm Văn Cấp (Tức Thành Tiến), là Tiểu đội phó thuộc Tiểu đoàn 269, đã hy sinh khi đi trinh sát ấp Đức Lập huyện Hậu Nghĩa tỉnh Long An ngày 22/5/1967. 

Liệt sỹ Cất sinh 1946 tại làng  Mỹ Chánh Hòa huyện Ba Tri tỉnh bến TRe, nhập ngũ 9/10/1964, vào Đàn 13/12/1965, mẹ là bà Phạm Thị Sỏi.


2. Giấy báo tử đề ngày 18/5/1967 do đồng chí Trần Quyết/ Trần Thà ký, thay mặt Chỉ huy Tiểu đoàn 269, thông báo Liệt sỹ Nguyễn Văn Chấp, Tiểu đội phó thuộc Tiểu đoàn 2369 đã hy sinh trong chống càn tại làng Mỹ Thạch Đông huyện Đức Huệ tỉnh Long An ngày 16/5/1967.

Liệt sỹ Chấp sinh 1946 tại làng Hưng Khánh Trung huyện Chợ Lách tỉnh bến TRe, nhập ngũ 9/6/1965, vào Đảng ngày 27/4/1967. Cha LS tên Nguyễn Văn Hết và mẹ LS tên Lý Thị Dậu.


Ảnh chụp 02 Giấy báo tử:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét