Thứ Tư, 1 tháng 9, 2021

[4.43] Thư đề ngày 20/5/1971, do đồng chí Hoàng Tín, thay mặt Đảng ủy và Thủ trưởng Trung đoàn pháo binh 74 (Trung đoàn 724), gửi toàn thể cán bộ chiến sỹ về việc giải thể Trung đoàn 724 pháo binh Miền

2021090128384


Thư đề ngày 20/5/1971, do đồng chí Hoàng Tín, thay mặt Đảng ủy và Thủ trưởng Trung đoàn pháo binh 74 (Trung đoàn 724), gửi toàn thể cán bộ chiến sỹ về việc giải thể Trung đoàn 724 pháo binh Miền.


Theo đó, Trung đoàn 724 pháo binh giải thể, biên chế thành 2 đơn vị là tiểu đoàn 1 và tiểu đoàn 2, lần lươt trực thuộc Phân khu Thủ Biên và Phân khu Bà Rịa - Quân khu 7. Tiểu đoàn 3 giải thể, điều Đại đội 7 về thuộc Tiểu đoàn 1, Đại đội 8 và 9 về thuộc Tiểu đoàn 2.


Ảnh chụp bức thư


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét