Chủ Nhật, 31 tháng 10, 2021

[3.222] Các giấy tờ của bộ đội thuộc Trung đoàn 273 Sư đoàn 9: Giấy khen của đc Lâm Văn Danh quê Ngọc Hiển - Bạc Liêu và Thẻ Đoàn viên của đc Nguyễn Văn Nhân quê Thủy Dương - Thủy Nguyên - Hải Phòng

2021103159428

Các giấy tờ của bộ đội thuộc Trung đoàn 273 Sư đoàn 9, gồm:

1. Giấy khen do Thủ trưởng Đoàn 73 (Tức Trung đoàn 273 Sư đoàn 9) Nguyễn Văn Hên ký ngày 25/12/1965, khen thưởng đc Lâm Văn Danh trung đội phó thuộc đại đội 21 Đoàn 73 về thành tích tập kích làng Mười Dầu Tiếng ngày 22/11/1965.

2. Bằng khen đề ngày 21/5/1967 cấp cho đc Lâm Văn Danh trung đội trưởng trinh sát Tiểu đoàn 8 quê xã Tân Tiến huyện Ngọc Hiển tỉnh Bạc Liêu, về thành tích trong trận Bàu Bàng ngày 19/3/1967.

3. Thẻ Đoàn viên của đc Nguyễn Văn Nhân, tức Toàn, quê xóm Thường Sơn xã Thủy Đường huyện Thủy Nguyên tp Hải Phòng.


Ảnh chụp các giấy tờ


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét