Thứ Tư, 13 tháng 10, 2021

[6.35] Hình ảnh khu vực đài thu phát tín Bạch Mai (Hà Nội) những thập kỷ đầu thế kỷ 20

 20211013

- Hình ảnh cột anten- Máy thu phát loại 2KW liên lạc trực tiếp với Paris


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét