Thứ Tư, 27 tháng 10, 2021

[5.277] Giấy tờ thu từ thi thể bộ đội Việt Nam (53): Các Giấy khen của đc Trần Công My, đơn vị Tiểu đoàn 15 công binh Sư đoàn 1 Quân giải phóng, quê Lộc An - Mỹ Lộc [Tp Nam Định hiện nay] - Nam Hà

2021102755421

Các giấy tờ thu từ thi thể bộ đội Việt Nam tại Châu Đốc ngày 4/2/1970, gồm:

1. Giấy chứng nhận khen thưởng đề ngày 25/7/1968, cấp cho đc Trần Công My sinh 28/11/1946 quê thôn Vụ Bản xã Lộc An huyện Mỹ Lộc tỉnh Nam Hà, nay là phường Lộc An thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định, được tặng bằng khen của cơ sở.

2. Giấy chứng nhận chiến sỹ thi đua đề ngày 26/9/1968, cấp cho đc Trần Công My, đơn vị Tiểu đoàn 15 công binh, được bầu là chiến sỹ thi đua cấp cơ sở trong năm 1968.

và nhiều giấy tờ khen thưởng khác, một cuốn sổ ghi chép cá nhân.


Ảnh chụp 2 giấy chứng nhận khen thưởng, bằng Y sỹ


Ảnh chụp 1 trang cuốn sổ ghi chép:

Web Chính sách quân đội và Web Cơ sở dữ liệu quốc gia mộ Liệt sỹ không có thông tin về Liệt sỹ Trần Công My với thông tin quê quán như trên.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét