Thứ Bảy, 30 tháng 10, 2021

[5.279] Giấy tờ thu từ thi thể bộ đội Việt Nam (55): Giấy chứng minh và Giấy chứng nhận bằng khen của Liệt sỹ NGuyễn Văn Mịch, đơn vị Tiểu đoàn 3 Trung đoàn 2 Sư đoàn 3 Sao vàng, quê Hợp Đức - Tân Yên - Bắc Giang

2021103058426


Giấy tờ quân Mỹ thu giữ ngày 26/5/1968 từ thi thể bộ đội Việt Nam hy sinh sau trận đánh của Liệt sỹ Nguyễn Văn Mịch tại Phù Mỹ - Bình Định, gồm:

1. Giấy chứng minh Đoàn chi viện cấp cho đc Nguyễn Văn Mịch được đi đến Bác Ân.

2. Giấy chứng nhận bằng khen của đc NGuyễn Văn Mịch, đơn vị Đại đội 3 d93 (Tiểu đoàn 93) về thành tích trong trận chiến đấu Mỹ Trinh ngày 11/5, được Thủ trưởng đơn vị 511 ký ngày 20/5/1968. Đơn vị 511 là Trung đoàn 2 Quyết Chiến - Sư đoàn 3 Sao vàng.

Ảnh chụp Giấy tờ:Liệt sỹ NGuyễn Văn Mịch có tên trong danh sách liệt sỹ Trung đoàn 2 Sư đoàn 3 sao vàng, quê tại Hợp Đức - Tân Yên - Hà Bắc, hy sinh 25/5/1968.

Web CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VỀ LIỆT SĨ, MỘ LIỆT SĨ VÀ NGHĨA TRANG LIỆT SĨ có thông tin về Liệt sỹ Nguyễn Văn Mịch với các thông tin như ảnh.

Trong ảnh bia mộ có ghi LS hy sinh năm 1960 ở mặt trận phía Nam.
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét