Thứ Tư, 27 tháng 10, 2021

[5.278] Giấy tờ thu từ thi thể bộ đội Việt Nam (54): Các giấy tờ cá nhân của đc (1) Phan Tiến Diệp quê Thuận Đức - Thuận Thành - Hà Bắc; (2) Thư gửi đc Phạm Văn Báo từ địa chỉ Vĩnh Lập - Thanh Hà - Hải Dương; (3) Thư của đc Đỗ Khắc Luyện gửi về địa chỉ Thọ Lập - Thọ Xuân - Thanh Hóa

2021102755422

Các giấy tờ quân Mỹ thu giữ từ thi thể bộ đội Việt Nam tại tỉnh Bình Phước tháng 2/1970 gồm:

1. Đơn xin vào đảng của đc Phan Tiến Diệp, quê Thuận Đức - Thuận Thành - Hà Bắc và Biên lai chuyển tiền có người gửi là đc Phan Tiến Diệp, gửi tới ông Phan Văn Bách địa chỉ Thuận Thành - Hà Bắc số tiền là 24 đồng; và Giấy chứng minh quân nhân mang tên Phan Tiến Diệp.

2. Môt vỏ phong bì thư đề người gửi là Đỗ Khắc Luyện, người nhận là Đỗ Tiến Ban đội 3 Hợp tác xã Phúc Lập - xã Thọ Lập huyện Thọ Xuân tỉnh Thanh Hóa.

3. Một vỏ phong bì thư có người gửi là Phạm Thị Hoa địa chỉ Vĩnh Lập - Thanh Hà - Hải Dương, người nhận là Phạm Văn Báo, và Thẻ quân trang mang tên Phạm Văn Báo.

Đơn vị của các đc nguyên là tiểu đoàn 2 Trung đoàn 101E Sư đoàn 325D thành lập tại Quảng Bình, trên đường chi viện vào Nam thì bị quân Mỹ tấn công.

Ảnh chụp các giấy tờ:


Web Chính sách quân đội không có thông tin về các Liệt sỹ có tên như trên.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét