Thứ Hai, 4 tháng 12, 2023

[5.553] Địa danh [62]: Cứ Cựa gà - Tây Ninh * Giấy tờ thu từ thi thể bộ đội Việt Nam (172): Giấy chứng minh và Sơ yếu lý lịch của liệt sỹ Lê Ngọc Vinh, quê Túc Duyên - thành phố Thái Nguyên

2023120434781


1. Ngày 13/12/1969, quân Mỹ thu từ thi thể bộ đội Việt Nam thuộc tiểu đoàn 3 Trung đoàn 271 Sư đoàn 9 một số giấy tờ mang tên Lê Ngọc Vinh, gồm:

- Giấy chứng minh mang tên Lê Ngọc Vinh, đơn vị Đoàn 2113.

- Giấy chứng nhận khen thưởng mang tên Lê Ngọc Vinh.

- Sơ yếu lý lịch mang tên Lê Ngọc Vinh, sinh 1948, quê Túc Duyên - thành phố Thái Nguyên tỉnh Bắc Thái.

Ảnh chụp Giấy chứng minh và 1 phần Sơ yếu lý lịch, mang tên đc Lê Ngọc VInh (được lưu tại Web Đại học kỹ thuật Texas)2. Web Chính sách quân đội có thông tin về liệt sỹ Lê Ngọc Vinh, đơn vị và quê quán khớp với thông tin trên giấy tờ bị quân Mỹ thu giữ.

Theo đó, liệt sỹ Lê Ngọc Vinh có ghi Trường hợp hy sinh là Cứ Cựa gà - Tây Ninh.

Khu vực quân Mỹ thu giấy tờ của liệt sỹ Lê Ngọc Vinh nay thuộc xã Tân Hòa - huyện Tân Châu - tỉnh Tây Ninh.


Họ và tên:Lê Ngọc Vinh
Tên khác:
Giới tính:
Năm sinh:
Nguyên quán:Túc Duyên, Thái Nguyên,
Trú quán:, ,
Nhập ngũ:7/1968
Tái ngũ:
Đi B:
Đơn vị khi hi sinh:, e1/f9
Cấp bậc:B1 - CS
Chức vụ:
Ngày hi sinh:12/12/1969
Trường hợp hi sinh:Cứ Cựa Gà - Tây Ninh
Nơi hi sinh:
Nơi an táng ban đầu:,
Toạ độ:
Vị trí:
Nơi an táng hiện nay:
Vị trí mộ:
Họ tên cha:
Địa chỉ:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét