Thứ Sáu, 29 tháng 12, 2023

[5.566] Giấy chứng thương của liệt sỹ Đỗ Hữu Truật, đơn vị thuộc Đại đội 10 tiểu đoàn 9 Trung đoàn 66 sư đoàn 304 QK Trị Thiên, quê Định Thành - Yên Định - Thanh Hóa, năm 1972

2023122959827

1. Ngày 8/5/1972, tại khu vực bờ bắc sông Mỹ Chánh tỉnh Quảng Trị, quân Sài Gòn có thu giữ nhiều giấy tờ của Đại đội 10 tiểu đoàn 9 Trung đoàn 66 sư đoàn 304. Một trong số đó có 2 giấy chứng thương mang tên đc Đỗ Hữu Truật:

- Giấy chứng thương đề ngày 2/2/1972 do Thiếu tá Đinh Xuân Nguyên trung đoàn phó ký, chứng nhận đc Đỗ Hữu Truật, sinh 1948, nguyên quán Định Thành - Yên Định - Thanh Hóa, đơn vị khi bị thương là Đại đội 10 tiểu đoàn 9 trung đoàn 66, bị thương ngày 22/1/1968 tại Ku Bốc [Quảng trị], điều trị từ ngày 25/1/1968 đến ngày 15/3/1968.

- Giấy chứng thương đề ngày 2/2/1972 do Thiếu tá Đinh Xuân Nguyên trung đoàn phó ký, chứng nhận đc Đỗ Hữu Truật, sinh 1948, nguyên quán Định Thành - Yên Định - Thanh Hóa, đơn vị khi bị thương là Đại đội 10 tiểu đoàn 9 trung đoàn 66, bị thương ngày 2/6/1970 tại động Cô Tiên [Quảng trị], điều trị từ ngày 2/6/1970 đến 13/6/1970.

2. Danh sách liệt sỹ sư đoàn 304 có tên liệt sỹ Đỗ Hữu Truật, quê quán Định Thành - Yên Định - Thanh Hóa, hy sinh ngày 21/5/1972.

3. Ảnh chụp 1 Giấy chứng thương của liệt sỹ Đỗ Hữu Truật (lưu tại Đại học kỹ thuật Texas)Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét