Thứ Năm, 28 tháng 12, 2023

[5.565] Thông tin thu từ thi thể bộ đội Việt Nam (176): Nắp túi áo có thêu tên liệt sỹ Mai Xuân Lĩnh, đơn vị đại đội 6 tiểu đoàn 8 trung đoàn 66 sư đoàn 304, quê Yên Thái-Yên Mô - Ninh Bình, năm 1970

2023122858825

1. Ngày 18/8/1970, tại vùng bắc thung lũng Ba Lòng - huyện Dakrong tỉnh Quảng Trị, quân Mỹ thu giữ từ thi thể bộ đội Việt Nam thuộc Trung đoàn 66 sư đoàn 304 một số thứ như sau:

- Cổ áo và nắp túi áo có thêu dòng chữ: "Mai Xuân Lĩnh 8/3", phía Mỹ chú thích ký hiệu 8/3 là chỉ tiểu đoàn 8 Trung đoàn 66 Sư đoàn 304.

2. Danh sách liệt sỹ trung đoàn 66 có tên liệt sỹ Mai Xuân Lĩnh, đại đội 6 tiểu đoàn 8 trung đoàn 66 sư đoàn 304, quê Yên Thái-Yên Mô - Ninh Bình, hy sinh ngày 10/8/1970.

3. Ảnh chụp nắp túi áo (bên trái) và cổ áo (bên phải) có thêu chữ, bị đen kịt không nhìn rõ chữ (lưu tại Đại học kỹ thuật Texas):Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét