Chủ Nhật, 31 tháng 12, 2023

[5.568] Ảnh chụp bia mộ liệt sỹ Đinh Ngọc Trường, đơn vị Đại đội 5 tiểu đoàn 33 trung đoàn 40 pháo binh Mặt trận B3 Tây Nguyên, quê Phú Chữ - Thạnh Phú - Thư Trì - Thái Bình [Vũ Thư - Thái Bình]

2023123161834


1. Năm 1969, tại khu vực gần các mộ, quân Mỹ phát hiện một bia mộ có viết chữ: "Đinh Ngọc Trường 5,33,40" và "HS 9/3/1969". Phía Mỹ chú thích 5,3,40 có thể là Đại đội 5 tiểu đoàn 33 trung đoàn 40 Mặt trận B3, hy sinh 9/3/1969.

2. Web Chính sách quân đội có thông tin về liệt sỹ Đinh Ngọc Trường, sinh 1950, đơn vị c5 d33 e40 quê Phú Chữ, Thạnh Phú, Thư Trì, Thái Bình, hy sinh 22/2/1969.


Họ và tên:Đinh Ngọc Trường
Tên khác:
Giới tính:
Năm sinh:1950
Nguyên quán:Phú Chữ, Thạnh Phú, Thư Trì, Thái Bình
Trú quán:Phú Chữ, Thạnh Phú, Thư Trì, Thái Bình
Nhập ngũ:09/1967
Tái ngũ:
Đi B:10/1968
Đơn vị khi hi sinh:C5 D33 E40
Cấp bậc:Binh nhất
Chức vụ:Chiến sỹ
Ngày hi sinh:22/02/1969
Trường hợp hi sinh:Chiến đấu
Nơi hi sinh:Kà Lung
Nơi an táng ban đầu:Đồi 994, (99200-490200) mộ 1
Toạ độ:
Vị trí:
Nơi an táng hiện nay:
Vị trí mộ:
Họ tên cha:Định Ngọc Ruật
Địa chỉ:Cùng quê

3. Ảnh chụp bia mộ, đen kịt khó đọc được chữ (lưu tại Đại học kỹ thuật Texas)
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét