Thứ Tư, 31 tháng 5, 2023

[3.283] Hình ảnh Tiến sỹ Steve Maxner, Giám đốc Trung tâm Việt Nam - Đại học kỹ thuật Texas (Mỹ) trao tới cụ bà Doãn Ngọc Trâm (mẹ Anh hùng liệt sỹ, bác sỹ Đặng Thùy Trâm) cùng gia đình bản in ảnh chụp một số giấy tờ của bác sỹ do quân Mỹ thu giữ tại Quảng Ngãi

20230531

Ngày 31/5/2023 tại Hà Nội, Tiến sỹ Steve Maxner, Giám đốc Trung tâm Việt Nam - Đại học kỹ thuật Texas (Mỹ) trao tới cụ bà Doãn Ngọc Trâm (mẹ Anh hùng liệt sỹ, bác sỹ Đặng Thùy Trâm) cùng gia đình bản in ảnh chụp một số giấy tờ của bác sỹ do quân Mỹ thu giữ trong các năm 1967, 1969, 1970 tại Quảng Ngãi.

Hiện ảnh chụp các giấy tờ này được lưu trữ tại Trung tâm Việt Nam - Đại học kỹ thuật Texas. 

Những giấy tờ này gồm có Giấy giới thiệu sinh hoạt Đoàn năm 1967; một số sổ sách ghi chép và giấy ra viện năm 1969; một số giấy tờ, vỏ phong bì thư của cụ Doãn Ngọc Trâm gửi tới bác sỹ Đặng Thùy Trâm và sổ ghi chép năm 1970. Những giấy tờ này là khác với cuốn sổ Nhật ký Đặng Thùy Trâm đã được xuất bản nhiều năm trước.

Buổi gặp diễn ra trong không khí ấm áp, chân tình như giữa những người thân trong gia đình xa lâu ngày gặp lại.
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét